واکسیناسیون HPV

سه نوع واکسن HPV (Human Papillomavirus تا کنون تولید شده تاست هر چند همگی آنها در همه جا در دسترس نیستند 

 

  1. واکسن پاپیلوما ویروس چهارگانه (Gardasil) که تایپ های ۶ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۸ ویروس مورد هدف آن هستند.
  2. واکسن پاپیلوما ویروس نه گانه ( Gardasil) که تایپ های ۶ و ۱۱و ۱۶و ۱۸و ۳۱ و ۳۳و ۴۵ و ۵۲ و ۵۸ را پوشش می دهد.
  3. واکسن پاپیلوما ویروس بای والانت یا دو گانه ( Cervanix) (در ایران پاپیلوگارد) که تایپ های ۱۶ و ۱۸ هدف آن هستند.

 

دلایلی که باید واکسیناسیون انجام شود:

تمام این انواع واکسن ها مستقیما فوایدی برای زنان و مردان با توجه به پیشگیری و محافظت علیه کانسرهای (دهانی حلقی، ولو، واژن، سرویکس و پنیس و آنال ) خواهند داشت همه این واکسن ها علیه تایپ های خیلی پرخطر (۱۶ و ۱۸) و تداوم عفونت آنها موثر هستند. لاکن واکسن های چهارگانه و نه گانه علیه وارت های آنوژینال هم موثر هستند.

 

هر چند این بیماریها کمتر در مردان نسبت به زنان وجود دارد.
اگر زنان تنها واکسینه شوند واکسیناسیون در کل جامعه علیه بیماری ناکافی خواهد بود و واکسیناسیون مردان برای کل جمعیت منافعی مستقیم خواهد داشت.

 

نحوه واکسیناسیون در افراد کمتر از ۲۶ سال

 

در برخی کشورها توصیه می شود که واکسیناسیون به این شکل اجرا شود:

واکس HPV بهتر است در سن ۱۱ تا ۱۲ سالگی انجام شود ولی می تواند از سن ۹ سالگی شروع شود.

برای بالغین از سن ۱۳ تا ۲۶ ساله که قبلا واکسینه نشده اند توصیه می شود

در افراد بین ۹ تا ۱۵ ساله در دو نوبت واکسن در ماه های ۰ و تکرار آن در ماه ۶ تا ۱۲ بعد از نوبت اول خواهد بود اگر نوبت دوم کمتر از ۵ ماه از نوبت اول تزریق شود یک نوبت بعدی واکسن حداقل باید ۱۲ هفته از نوبت دوم و حداقل ۵ ماه از نوبت اول تزریق شود.

در مورد اشخاصی که شروع واکسیناسیون آنها از سن ۱۵ و یا بیشتر است، سه دوز از واکسن یاید در ماه های ۰ و (۱ تا ۲)  و ۶ ماه بعد انجام شود.حداقل فاصله بین دو نوبت اول، چهار هفته و بین نوبت دوم و سوم ۱۲ هفته است و بین نوبت اول و سوم حداقل فاصله ۵ ماه است.

در مورد بیمارانی که سیستم ایمنی آنها مختل است صرف نظر از سن فرد، دوزهای واکسن باید در ماه های ۰ و (۱ تا ۲) و ۶ ماه از دوز اول تزریق شود.

تجویز همزمان این واکسن همراه با واکسن های دیگر عوارضی نداشته است.

بعلت پتانسیل سنکوپ پس از تزریق واکسن توصیه می شود ۱۵ دقیقه پس از تزریق فرد در وضعیت خوابیده به پشت استراحت کند و این کار ریسک سنکوپ را کاهش می دهد.

بعد از واکسن اندازه گیری آنتی بادی جهت اطمینان از ایمنی ایجاد شده، لزومی ندارد.

تکرار مجدد واکسیناسیون برای ایمنی بیشتر لزومی ندارد.

برای بیمارانی که واکسیناسیون بای والانت و یا چهارگانه انجام داده اند واکسن ۹ گانه مجدد توصیه نمی شود مگر اینکه خود شخص بخواهد انجام دهد.

واکسیناسیون حین بارداری توصیه نمی شود، زیرا که مطالعات در مورد آن کافی نیست و اگر خانم بارداری در حین واکسیناسیون متوجه بارداری خود شود، چون ت کنون عارضه ای از واکسن حین بارداری ثبت نشده است، فقط ادامه واکسیناسیون را به بعد بارداری به تعویق بیاندازد.

واکسیناسینون در دوران شیردهی منعی ندارد.

 

منبع uptodate

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *