ممنوعیت مصرف دخانیات در بارداری

مشخص شده است که پیامدهای نامطلوب متعددی با استعمال دخانیات در دوران حاملگی ارتباط دارند در زنان سیگاری در مقایسه با زنان غیر سیگاری خطر جفت سر راهی جداشدن جفت و پاره شده پردهها پیش از موعد به دو برابر میرسد؛

علاوه بر این در نوزادان متولد شده از مادران سیگاری در مقایسه با مادران غیر سیگاری نوزادان متولد شده از مادران غیر سیگاری احتمال تولد زودرس (پره ترم)، وزن کم هنگام تولد و احتمال مرگ در اثر سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار بیشتر است، خطر سقط خود به خود، مرگ جنین و ناهنجاریهای انگشتان جنین نیز در این موارد بیشتر بود. نکته آخر اینکه کودکانی که در طی زندگی داخل رحمی با دخانیات تماس داشتند، در معرض افزایش خطر آسم، کولیک شیرخواران و چاقی دوران کودکی بودند. تعدادی از مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیک برای توضیح این پیامدهای نامطلوب عنوان شده اند، این مکانیسمها عبارتند از هیپوکسی جنین بر اثر افزایش کربوکسی هموگلبین کاهش جریان خون رحمی جفتی و آثار سمی مستقیم نیکوتین و سایر مواد موجود در دود سیگار، روند انتقال نیکوتین به حدی کارآمد است که میزان تماس جنین با نیکوتین بیش از میزان تماس مادر با این ماده است.