سزارین

عوارض سزارین الکتیو(انتخابی)

هر چند که سزارین به درخواست مادر در مواقعی که نیاز نیست ، به عنوان جایگزین زایمان طبیعی سالهاست که در طب جدید زنان وارد شده ، در کشورهای پیشرفته کمتر از سه درصد سزارینها به این علت انجام میشود..در کشور ما ۱۸ درصد سزارینها به این علت می باشد!!!
و به نظر می رسد که مادران به خوبی در جریان مضرات سزارین و منافع زایمان طبیعی برای خود و نوزادشان قرار نمی گیرند این مقاله که در مورد سزارین به درخواست مادر است ،از جدیدترین و معتبر ترین مطالعات برگزیده شده است:
Cesarean on maternal request
UP to date:منبع
نتیجه گیری بر پایه مطالعات در باره ریسکها و فوائد سزارین به دلخواه مادر در مقایسه با زایمان واژینال وجود ندارد چون باید با زایمان از پیش برنامه ریزی شده مقایسه شود و مطالعات تصادفی نیز روی پرزانتاسیون بریج انجام شده است.

مسائلی که ممکن است روی انتخاب روش زایمان تاثیر بگذارد: BMI و برنامه ریزی برای بارداری بعدی، نداشتن تجربه تولد فرزند قبلی ،پیش آگهی پروسیجرهای جراحی، وتفکر شخصی خانمها در رابطه با تولد فرزند ،می باشد….بایداطلاعات کامل به باردار داده شود و علت علاقه او برای سزارین در نظر گرفته شود باید دید که آیا این تقاضای سزارین نظر شخصی بیمار است و نه فشار اطرافیان. هر ترسی از درد باید با فراهم کردن جزئی ترین اطلاعات در رابطه با بی دردی و مشاوره با متخصص بیهوشی بر طرف شود: ترس و اضطراب از ترومای شخصی، تجربه قبلی زایمان دوستان و فامیل وهمه چیز را باید در نظر گرفت.
توکوفوبیا ؛که به عنوان اضطراب شدید یا ترس از حاملگی و یا از زایمان مشخص می شود نسبتا شایع است و می تواند با راهکارهایی نظیر آموزش و روان درمانی کوتاه مدت فرد کاهش یابد.

دلایل مادران برای انتخاب زایمان سزارین:

 1. علاقه به زایمان در موعد مشخص وهماهنگ شده
 2. ترس از درد و عوارض زایمان
 3. تجربه بد از زایمان قبلی
 4. نگرانی در باره صدمه به جنین هنگام لیبر و زایمان و اژینال
 5. نگرانی در باره تروما به کف لگن حین لیبر و زایمان واژینال و عواقب بد پرولاپس ارگانها
 6. نگرانی در باره ریسکهای سزارین اورژانس و یا زایمان واژینال با وسیله
 7. نیاز به کنترل

ETHICAL ISSUES
حقوق زنان در انتخاب زایمان به طور وسیعی توسط پزشکان و بیماران مورد قبول می باشد.
انجام سزارین به درخواست مادر در بیماری که به خوبی مطلع و آگاه شده به عنوان یک روش مدیکال و اخلاقی در نظر گرفته می شود.
استانداردهای تخصصی زنان، در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به فوائد و ریسکهای زایمان سزارین به درخواست مادر در مقایسه با زایمان واژینال به بیمار را برای متخصص ،الزام نمی کنند.
به هر حال متخصص زنان متعهد نمی باشد که به طور اخلاقی و تخصصی چنین پروسه ای انجام دهد.ارجاع زودرس به مرکز سلامتی که در این زمینه کار می کنند برای این موارد مناسب است.

مواردی که به عنوان منافع زایمان سزارین در نظر گرفته می شود:

 1. دانستن زمان زایمان( زمان مشخص برای زایمان مسائلی نظیر مرخصی ،کمک گرفتن از دیگران و….)را مرتفع خواهد کرد.
 2. اجتناب از حاملگیpost term ( که حاوی عوارض پره ناتال خواهد بود) اینداکشن هم ممکنه موفقیت آمیز نباشد.
 3. کم کردن ریسک مرتبط با جراحی غیر قابل پیش بینی..
 4. جلوگیری از still birth ……:مرگ جنین در زمان زایمان یک مورد به ۵۰۰۰ تولد تخمین زده می شود و همچنین تخمین زده می شود ۱ در ۵۰۰ و ۱ در ۱۷۵۰ جنین ممکنه در رحم ماچور (رسیده)شده باشند و قبل از تولد به دلایلی از بین بروند و زایمان سزارین در موقع معین ممکنه جلوگیری از مرگ آنها بکند .
  بنابراین باید حدود ۱۲۰۰ سزارین در زمان ۳۹ هفتگی انجام شود تا از یک مورد still birth جلو گیری کند.
 5.  کاهش اختلالات غیر تنفسی نوزاداننظیر صدمه شبکه بازویی در دیستوشی شانه
  ترومای استخوانی (شکستگی کلاویکل-سر بازو)و آسیفکسی به علت حوادث زایمانی ( کورد پرولاپس،دکولمان جفت،پارگی رحم، و خروج مشکل جنین به علت دیستوشی شانه)
  همچنین ریسک انتقال به جنین در هرپس فعال وHIV کم خواهد شد .
  کاهش ریسک صدمات کف لگنترس از صدمات پرینه و بی اختیاری ادراری و مدفوع به دنبال زایمان واژینال یک علت شایع تقاضای مادران برای زایمان زودرس است، با این حال برای این موارد دلیل کافی وجود ندارد.بی اختیاری ادراری پس از زایمان طبیعی در اولین سالها بیشتر نسبت به مادرانی خواهد بود که سزارین شده اند ولی پس از دو تا پنج سال بین دو گروه تفاوتی نخواهد بود …در مواردی گفته شده که سزارین میزان پرولاپس ارگانهای تناسلی را کاهش می دهد. لاکن همچنان ارتباطی با بی اختیاری ادراری و مدفوع و پرولاپس لگن کاملا مشخص نمی باشد
  ریسکها و مضرات سزارین الکتیو

  ریسک در بارداری آینده
  مادرانی که سزارین الکتیو را انتخاب می کنند باید در نظر بگیرند که عواقب این تصمیم روی بارداریهای آینده چیست و ریسکهای نسبی و منافع آن با افزایش تعداد سزارین تغییر می کند.مهمترین عارضه آن افزایش چسبندگی جفت است که ممکنه باعث خونریزی تهدید کننده زندگی شود .
  این عارضه ممکن است به هیسترکتومی منجر شود .به همین دلیل باید از انتخاب این روش سزارین در مادرانی که فرزند بیشتری می خواهند جلوگیری شود.ریسکهای جفت سرراهی ،پلاسنتا پرویا و هیسترکتومی،با هر سزارین بالاتر خواهد رفت و اولین سزارین ممکنه همراه با ریسک بیشتر دکولمان در حاملگی بعدی همراه باشد .
  ریسک پارگی رحم پس از تلاش برای زایمان پس از سزارین
  همچنین در مورد ارتباط still birth و سزارین قبلی مورد بحث است.
  عوارض بیهوشی که البته ریسک خیلی پائین است.
  ریکاوری طولانی تر…..لاکن پس از سه ماه هر دو گروه زایمان طبیعی و سزارین از نظر احتمال درد یکسان خواهد بود.
  افزایش موربیدیته مادران که در سزارین الکتیو ۲۷ و در زایمات طبیعی ۹ مورد در هر ۱۰۰۰ زایمان است عوارضی نظیر کاردیاک ارست،هماتوم زخم، خونریزی منجر به هیسترکتومی، عفونت زایمان و عوارض بیهوشی ،ترومبوآمبولی وریدی

عوارض دراز مدت جراحی سزارین

تشکیل چسبندگی شایع است و شدت آن با افزایش تعداد جراحیهای ریپیت افزایش می یابد.
۱۲ تا ۴۶ درصد مادران در سزارین دوم و۲۵ تا۷۵ درصد مادران در سزارین سوم چسبندگی داشته اند .انسداد روده بین ۰٫۵ تا ۹ درصد در هر ۱۰۰۰ سزارین متغیر بوده است .چسبندگی همچنین عوارض جراحیهای آینده از قبیل صدمه به مثانه و روده را افزایش می دهد .ولی بین نازایی و زایمان سزارین ارتباطی مشخص نشده،

افزایش ریسک تنفسی در فرزندان

مشکلات تنفسی نوزاد ( دیسترس تنفسی- تاکی پنه گذرا)
در سزارین الکتیوبیشتر نسبت به زایمان واژینال شایع هستند ۳۵/۵ در ۱۰۰۰ ،که نسبت به سزارین اورژانس که در حین لیبر اتفاق می افتد ۱۲/۲،و زایمان واژینال۵/۳در هر هزار تولد، شایع تر است که منجر به ماندن و بستری نوزاد در بیمارستان می شود ارتباط بین آسم و سزارین و bronchiolitis گزارش شده است.
احتمال داده می شود مکانیسم جذب مایع ریه در سزارین الکتیو به اندازه کافی فعال نمی شود و ممکنه (یاتروژنیک) جنین در سزارین الکتیو پره مچور باشد . که البته پس از۳۹ هفتگی اتفاق نخواهد افتاد.

افزایش مورتالیتی نئوناتال
در مطالعه ای با تعداد ۸ میلیون تولد و ۱۷۰۰۰ مرگ نوزاد پس از کنار گذاشتن عوامل متغیر ،مرگ نوزاد در سزارین الکتیو بیشتر بوده است
increased neonatal mortality

اثرات نئو ناتال دیگر
به صورت تئوریک مطرح میشود که ریسک نوزاد با سزارین الکتیو به علت نداشتن استرس زایمان و exposure به فلور ولو واژینال مادر زیاد میشود.
(گفته می شود که سیستم ایمنی نوازد تکامل کافی نخواهد داشت.)
*پیش آگهی های یکسان در زایمان واژینال و سزارین
*مورتالیتی مادران
*فعالیت جنسی بعد از زایمان
*رهایی از درد …پس از ماه چهارم یکسان خواهد بود

اطلاع رسانی به بیماران:

نحوه اطلاعات رسانی به بیماران در چند گرید و متناسب با تحصیلات آنها خواهد بود.
با توجه به مطالعات جدید انجام شده بارداران باید کاملا در جریان اینکه زایمان طبیعی هم برای نوزاد و هم خودشان و توانایی باروریشان در آینده به طور کلی حاوی منافع متعددی خواهد بود قرار بگیرند… انتخاب مادر فقط پس از مشورت ها و در جریان قرار گرفتن کامل از منافع و مضرات سزارین و مقایسه آن با روند زایمان طبیعی و امکانات طب جدید برای کنترل درد و عوارض آن، قابل قبول خواهد بود…

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *