آدرس مطب: تهران- خیابان سعادت آباد – خیابان بخشایش
جنب بیمارستان عرفان – خیابان ۱۷ – پلاک ۵۴ طبقه سوم واحد ۳۰۶
تلفن تماس: ۲۲۱۳۳۹۳۲–۰۲۱

  • شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹
  • یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹
  • سه شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹

آدرس مطب: کیلومتر ۷ بزرگراه فتح – خیابان خلیج – روبروی بیمارستان فیاض بخش
ساختمان پزشکان بالای داروخانه خلیج طبقه سوم
تلفن تماس: ۶۶۲۵۸۶۱۵ –۰۲۱

  • دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۹:۳۰